POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

THOMAS HENRY Sp. zo.o.

  https://www.mate-mate.pl/

 

  Witamy na naszej stronie internetowej!

Ochronę Państwa danych i prywatności traktujemy niezwykle poważnie. Z tego powodu przedstawiamy poniższą informację, aby poinformować Państwa
o zasadach przetwarzania danych osobowych, w szczególności gromadzeniu i wykorzystywaniu tych danych podczas korzystania z naszej strony internetowej (stron internetowych). Przepisy wymagają od nas informowania o ochronie Państwa danych, a ponadto o podstawach prawnych, co chętnie czynimy
w ramach poniższej informacji.

   I.     Definicje

 1. Administrator danych – Thomas Henry Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie (00-499) przy ulicy Plac Krzyży 10/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000691300 oraz posiadająca numer identyfikacji podatkowej, KRS/63176/17/31, Wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 ZŁ, (NIP): 7010711396, REGON 36809246800000; Dyrektorzy: Ralf Huep i Sigrid Bachert.
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://www.mate-mate.de/
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych
  w niniejszej polityce.

 

II.      Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.
Dane osobowe Użytkowników są zbierane:

 1. w sytuacji korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie w celu w celu identyfikacji nadawcy, obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz, wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną (w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres
  do doręczeń). Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna: przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

III.     Komu udostępniane lub powierzane są dane osobowe?

 Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których Administrator korzysta w związku z prowadzeniem Serwisu.
Są to m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu
w Serwisie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych i inne.
W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

IV.     Jak długo dane osobowe są przechowywane?

 Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – tak długo, aż zgoda
nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić
Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć,
a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 

V.      Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej

 W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem (np. dostawcy usług IT) mają siedziby poza Unią Europejską,
a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie, informujemy, że niektóre dane Użytkowników (np. nr IP) mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG).

 

Przekazywanie danych do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ich ochrony, podlega jednemu
z poniższych odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z RODO w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych osobowych Użytkownika:

 1. standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską na mocy art. 46 ust. 2 RODO, 
 2. Tarcza Prywatności UE-USA w przypadku przekazywania danych podmiotom z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

VI.    Uprawnienia przysługujące Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

VII.    Pobieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

 Podczas korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. gdy nie rejestrują się Państwo ani nie przekazują
nam informacji w inny sposób, pobieramy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są technologicznie niezbędne do wyświetlenia Państwu naszej strony internetowej oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawę prawną stanowi 6 ust. 1 lit f RODO):

 

 1. Adres IP
 2. Data i godzina złożenia wniosku
 3. Różnica czasu w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 4. Treść żądania (konkretna strona)
 5. Status dostępu/kod statusu HTTP
 6. Ilość danych przesyłanych za każdym razem
 7. Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 8. Przeglądarka
 9. System operacyjny i jego interfejs
 10. język i wersja oprogramowania przeglądarki.

 

VIII.    Co to są Cookies i czy Serwis korzysta z plików Cookies?

 Tak, Serwis korzysta z Cookies. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer
i zapisywane po stronie Użytkownika (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik Strony). Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Stosujemy Cookies,
aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

 

Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
 2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
 3. tworzenia statystyk,
 4. utrzymania sesji Użytkownika,
 5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

Ta strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:

 1. Tymczasowe pliki cookie – są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Te pliki cookie obejmują pliki sesji. Zapisują
  one identyfikator sesji, który może być użyty do dopasowania różnych żądań z przeglądarki do tej samej sesji. Umożliwia to ponowną identyfikację komputera użytkownika po powrocie na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
 2. Trwałe pliki cookie – są automatycznie usuwane po określonym czasie, który różni się w zależności od pliku cookie.
  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookie, korzystając z ustawień bezpieczeństwa przeglądarki.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

 

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Administratora, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie
Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować
o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne
są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, lecz może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

 

IX.     Stosowanie wtyczek serwisów społecznościowych oraz funkcjonalności firm zewnętrznych

Mapy Google

 

Na tej stronie internetowej częściowo korzystamy z funkcji Mapy Google. Dzięki temu możemy wyświetlać Państwu interaktywne mapy bezpośrednio na naszej stronie internetowej, co umożliwia wygodne korzystanie z funkcji Mapy Google.

 

Odwiedzając naszą stronę internetową, Google otrzymuje informacje, że odwiedzili Państwo odpowiednią stronę na naszej stronie internetowej. Dodatkowo do Google przekazywane są dane wymienione w VII niniejszej informacji. Dzieje się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto, poprzez które użytkownik się zalogował, czy też nie ma żadnego konta. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną bezpośrednio dopasowane do Państwa konta. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane zostały dopasowane do Państwa profilu Google,
muszą się Państwo wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Państwa dane w profilach użytkowania i wykorzystuje je do celów marketingowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej zgodnie z potrzebami użytkowników. W szczególności
dane są analizowane w celu dostarczenia reklamy ukierunkowanej na potrzeby użytkownika (nawet dla użytkowników niezalogowanych) oraz w celu poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwić się tworzeniu takich profili użytkowania, jednak aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z Google.

 

Dodatkowe informacje o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki znajdziesz w polityce prywatności dostawcy. Tam też znajdziesz dodatkowe informacje o swoich prawach z tym związanych oraz opcje zmiany ustawień w celu ochrony swojej prywatności: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy Google przetwarza również Państwa dane w Stanach Zjednoczonych i podlega ramom Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

 

Czcionki Google

 

Ta strona internetowa zawiera zewnętrzne kroje pisma z Google Fonts. Google Fonts to usługa świadczona przez Google Inc (USA).
Czcionki te są integrowane poprzez pobieranie ich z serwera Google w Stanach Zjednoczonych i należy założyć, że Google przechowuje te żądania. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w FAQ Google Fonts pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq#what-does-using-the-google-fonts-api-mean-for-the-privacy-of-my-users oraz w Polityce prywatności Google pod adresem:

https://www.google.de/intl/en/policies/ .

 

Google Analytics

 

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc („Google”). Google Analytics używa cookies, które są zapisywane na Państwa komputerze, aby umożliwić analizę korzystania z tej strony internetowej. Informacje generowane przez
te pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych
i tam przechowywane. Jeśli jednak aktywują Państwo anonimizację IP na tej stronie, Google przed przesłaniem skróci Państwa adres IP w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach Państwa pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje
te informacje do analizy korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności
na stronie internetowej oraz wykonywania innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej.

 

Google nie przechowuje adresu IP przekazanego z Państwa przeglądarki za pośrednictwem usługi Google Analytics wraz z innymi danymi.

 

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie, aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, należy jednak pamiętać, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Ponadto można zapobiec zapisywaniu
i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP), pobierając
i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

 

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są skracane przed dalszym przetwarzaniem, co wyklucza możliwość ich odciągnięcia do konkretnej osoby. Dlatego też, jeśli zebrane od Państwa dane mają jakiekolwiek odniesienia do osób, zostaną one natychmiast zablokowane, a dane osobowe niezwłocznie usunięte.

 

Korzystamy z Google Analytics, aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej i móc ją regularnie ulepszać. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawić naszą ofertę i uczynić ją bardziej atrakcyjną dla Ciebie jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach,
gdy dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, informujemy, że Google podlega ramom Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
Podstawy prawne dla naszego korzystania z Google Analytics są podane w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Informacje o dostawcy zewnętrznym: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1)436 1001. Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html , przegląd prywatności: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html  oraz polityka prywatności: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy .

 

Korzystanie z przycisku „+1” Google

 

Nasza oferta internetowa wykorzystuje przycisk „+1” z sieci społecznej Google Plus, która jest obsługiwana przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Przycisk ten można rozpoznać po ikonie „+1” na białym lub kolorowym tle. 
Gdy odwiedzają Państwo stronę naszej witryny, która zawiera taki przycisk, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość przycisku „+1” jest przekazywana przez Google bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która integruje tę zawartość z naszą stroną internetową.
Nie mamy zatem żadnego wpływu na zakres danych pobieranych przez Google za pośrednictwem przycisku.
Według Google nie są pobierane żadne dane osobowe, jeśli przycisk nie został kliknięty. Dane osobowe, w tym adres IP są pobierane i przetwarzane tylko
od zalogowanych członków. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google,
jak również Państwa prawa z tym związane oraz możliwości ustawień w celu ochrony prywatności znajdą Państwo w polityce prywatności Google dla przycisku „+1”: http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html . Jeśli są Państwo członkami Google Plus i nie chcą, aby Google zbierał dane o Państwu
za pośrednictwem naszej strony internetowej i dopasowywał je do Państwa danych członkowskich przechowywanych w Google, muszą Państwo wylogować się z Google Plus przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

 

Korzystanie z przycisku „Pin it” z serwisu Pinterest

 

Na naszej stronie internetowej znajduje się przycisk „Pin it” z sieci społecznościowej Pinterest, obsługiwanej przez Pinterest, Inc. z siedzibą przy 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone. Poprzez użycie przycisku „Pin it”, Pinterest jest informowany, że odwiedzili Państwo
jedną z naszych stron internetowych. Jeśli podczas odwiedzania naszej strony internetowej są Państwo zalogowani na swoim koncie Pinterest, Pinterest będzie mógł również dopasować Państwa wizytę do Państwa konta Pinterest. Po kliknięciu przycisku „Pin it” dane zostaną przekazane
do Pinterest i będą przechowywane na serwerach (w Stanach Zjednoczonych). Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się ze swojego konta
na Pinterest przed kliknięciem przycisku „Przypnij”.
W celu ochrony Państwa prywatności prosimy o zapoznanie się z dalszymi szczegółami dotyczącymi gromadzenia danych przez Pinterest oraz
ich przetwarzania i wykorzystywania, jak również z Państwa opcjami prawnymi i dostępnymi ustawieniami w polityce prywatności Pinterest pod adresem: http://pinterest.com/about/privacy/

 

Korzystanie z funkcji serwisu Instagram

 

Funkcjonalność serwisu Instagram jest zintegrowana z naszą stroną internetową. Funkcje te są dostarczane przez Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie w serwisie Instagram, możesz połączyć treści na naszej stronie internetowej ze swoim profilem w serwisie Instagram, klikając przycisk Instagram. W rezultacie Instagram będzie mógł dopasować Twoją wizytę
na naszej stronie do Twojego konta użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my jako dostawca strony internetowej nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu, w jaki Instagram je wykorzystuje.

 

Dalsze informacje na ten temat są dostępne w polityce prywatności Instagrama:

http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

Korzystanie z funkcji Twittera

 

Nasza strona internetowa zawiera również funkcje udostępniane przez Twitter Inc, 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone. Jeśli korzystają Państwo z Twittera, a w szczególności z funkcji „retweet”, Twitter dopasowuje Państwa konto na Twitterze do stron internetowych, które często Państwo odwiedzają. Są one pokazywane innym użytkownikom na Twitterze. W związku z tym dane są przekazywane
do Twittera również w ten sposób. Twitter nie informuje nas, oferenta naszej strony internetowej, o zawartości lub wykorzystaniu przekazywanych danych. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: http://twitter.com/privacy Należy jednak pamiętać, że mają Państwo możliwość zmiany ustawień prywatności dla Twittera w ustawieniach konta w tej sieci pod adresem http://twitter.com/account/settings

 

Korzystanie z wtyczki YouTube

 

Nasza strona internetowa zawiera co najmniej jedną wtyczkę udostępnianą przez YouTube, spółkę zależną Google Inc. z siedzibą w San Bruno, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Połączenie z serwerami YouTube zostaje nawiązane, gdy tylko odwiedzą Państwo strony naszej witryny, na których znajduje się wtyczka YouTube. Serwer YouTube jest przy tym informowany o konkretnej stronie naszej witryny, którą Państwo odwiedzili. Ponadto, jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, YouTube będzie mógł dopasować Państwa sposób surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo zapobiec dopasowaniu Państwa danych i profilu poprzez wcześniejsze wylogowanie się z konta. Więcej informacji na temat gromadzenia
i wykorzystywania Państwa danych przez YouTube znajdą Państwo w jego polityce prywatności na stronie www.youtube.com.

 

Korzystanie z remarketingu na Facebooku

 

Nasza strona internetowa zawiera funkcję remarketingu „Custom Audiences” udostępnianą przez Facebook Inc („Facebook”). Funkcja ta służy
do prezentowania osobom odwiedzającym tę stronę internetową reklam opartych na zainteresowaniach („reklamy Facebooka”), gdy odwiedzają oni sieć społecznościową Facebook. Aby umożliwić tę funkcję, na tej stronie internetowej zaimplementowano tag remarketingowy Facebooka. Tag ten nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka, gdy odwiedzają Państwo tę stronę internetową. Dane dotyczące Państwa wizyty na tej stronie są przekazywane za pośrednictwem tego połączenia na serwery Facebooka, a następnie Facebook dopasowuje te informacje do Państwa osobistego konta na Facebooku. Więcej informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Facebook oraz o prawach i możliwościach ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/ . Alternatywnie można wyłączyć funkcję remarketingu „Custom Audiences” pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ Aby dezaktywować
tę funkcję, należy być zalogowanym na Facebooku.

 

X.     Postanowienia końcowe

 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od ………….2022 roku.

 

Oprócz korzystania z tej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, oferujemy również różne usługi, z których mogą Państwo skorzystać, jeśli są Państwo zainteresowani. W tym celu należy zazwyczaj podać dane osobowe, które wykorzystamy do świadczenia danej usługi
i które będą podlegały opisanym powyżej zasadom przetwarzania danych.

 

W celu przetwarzania Państwa danych korzystamy częściowo z usług zewnętrznych usługodawców. Usługodawców tych wybieramy i zawieramy
z nimi umowy. Są oni prawnie zobowiązani do przestrzegania naszych instrukcji i są regularnie monitorowani.

 

Jeżeli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
poinformujemy Cię o konsekwencjach ich lokalizacji w szczegółowym opisie każdej oferty.